Coöperatief Leren - de Kagan aanpak

Dr. Spencer Kagan is de bezieler van het coöperatief leren en de Kagan didactische structuren.

Dr. Spencer Kagan was hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië en voerde grootschalige onderzoeken uit naar coöperatief leren.

Op basis van deze positieve wetenschappelijke resultaten ontwikkelde hij samen met zijn echtgenote, Laurie Kagan, 250 coöperatieve didactische structuren.

 

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

Vele andere benaderingen ten aanzien van coöperatief leren, zelfontplooiing, meervoudige intelligentie en redeneren op een hoger niveau komen neer op bijkomende lespakketten of aparte programma’s, waardoor de implementatie ervan geen stand houdt.

Kagan structuren worden niet aangeboden in aparte lessen, maar het zijn instrumenten die in bestaande methodes toegepast kunnen worden. Ze leggen geen bijkomende last op de schouders van leerkrachten, maar vergemakkelijken juist hun taak als lesgever.

Kagan structuren zijn dus geen nieuwe onderwijsmethode, maar ze bieden een manier aan om elk onderwijsprogramma op een efficiëntere manier te brengen. Ze zorgen voor een blijvende positieve wending in het leven van zowel de leerlingen als de leerkrachten.