Kagan professional Development presenteert de Master Class

Breinvriendelijk Lesgeven

in samenwerking met

                                    
 

Lesgeven op een Breinvriendelijke manier. Van onderzoek naar de praktijk

Master Class gegeven door Dr. Spencer Kagan

 
 

Mis deze unieke kans niet!

 

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we steeds meer over de structuur en de werking van de hersenen en ons cognitief functioneren. Dr. Kagan heeft de laatste jaren heel wat onderzoek samengebracht en gekoppeld aan breinvriendelijke onderwijsmethoden. Hij heeft het wereldwijd wetenschappelijk hersenonderzoek omgezet in simpele strategieën, tips en tools waardoor het lesgeven meer afgestemd wordt op de manier waarop onze hersenen werken.

 

Dr. Kagan deelt tijdens deze Master Class zijn rijkdom aan kennis en hoe je theoretische inzichten concreet tot leven kan brengen in de klas:

 

·        Breng het wetenschappelijk onderzoek in werking en verhoog de leerresultaten.

·        Bekijk hersenscans die aantonen hoe de hersenen oplichten tijdens het interactief leren.

·        Maak kennis met de essentiële principes, waardoor je van elke les een breinvriendelijke les kan maken. 

         Tijdens de 1dag workshops krijg je 3 principes en tijdens de Tweedaagse workshops krijg je de 6 principes.

·        Ervaar Kagan-structuren die aanzetten tot breinvriendelijke lesgeven.

·        Richt je op hersencentra waardoor je emotie, motivatie, geheugen, aandacht en het denkvermogen kan triggeren.

·        Creëer een veilige leeromgeving zodat het leren, het denken en de creativiteit alle kansen krijgen.

·        Voedt het brein met structuren die aanzetten tot beweging.

·        Ontdek de stimuli die het begrijpen en vasthouden van lesinhouden een boost geven.

 

Schrijf je in en dompel je onder in deze actieve en interactieve workshop. Leer hoe je motivatie en prestatie een boost kan geven door een breinvriendelijke leeromgeving te creëren. 

 

Er gaan workshops van 1 dag door:

Workshop van 1 Dag op 27 april 2017 in samenwerking met Eekhout Academy.

CC de Brouckere, Aartrijksestraat 5, 8820 Torhout 

Inschrijven:  www.eekhoutacademy.be/I17-252

Prijs: €100, broodjesmaaltijd inbegrepen

 

Workshop van 1 Dag op 28 april 2017 in samenwerking met Dinac.

Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

Inschrijven: http://www.dinachasselt.be/dinac/html/php/fiche_dinac2.php?acid=163501

Prijs: € 100, broodjesmaaltijd inbegrepen

 

Doelen voor deze workshop:

1. Maak kennis met drie van de zes essentiële principes waardoor je van elke les een meer breinvriendelijke les kan maken:    
    - Goed gevoede hersenen functioneren het best. We onderzoeken hoe we ons brein het best gevoed houden zonder al te grote inspanningen of 
      afleiding van de les.
   - Veiligheid verbetert de functie van de prefrontale cortex. We leren manieren om de bedreigingen te elimineren en een veilig klasklimaat te creëren. 
   - Het brein geeft meer aandacht aan inhoud aangeleerd in sociale interactie en onthoudt deze inhoud beter. We verkennen verschillende structuren die 
     de sociale interactie bevorderen. 
2. Ervaar enkele Kagan structuren die aanzetten tot breinvriendelijk lesgeven en een beter alternatief zijn dan de klassikale methode van vraag en antwoord.
3. Ontdek technieken die het begrijpen, verwerken, herhalen en vasthouden van lesinhouden een boost geven.
4. Ervaar een bewezen alternatief voor solowerk: Knappe Koppen & Schrijven.
5. Krijg meer inzicht in de werking van ons 1,5 kg wegend mirakel. 
 

 

De Tweedaagse workshop = verplicht inschrijven voor 2 dagen

Tweedaagse

Dag 1 op dinsdag 2 en Dag 2 op woensdag 3 mei 2017 in samenwerking met Karel de Grote Hogeschool Antwerpen.

Campus Zuid. Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen

Inschrijven: www.kdg.be/breinvriendelijk-lesgeven

Prijs: € 200, broodjesmaaltijd inbegrepen

Doelen voor deze tweedaagse:

1. Maak kennis met de drie andere essentiële principes waardoor je van elke les een meer breinvriendelijke les kan maken. 
    In totaal krijg je dus de 6 essentiële principes.
2. Verken twee redenen en tien manieren om positieve emotie op te roepen.
3. Besef hoe een handdruk het brein kan veranderen.
4. Krijg meer inzicht in hoe het tienerbrein zich op een andere manier ontwikkelt, zowel cognitief als emotioneel.
5. Leer vier manieren die de kracht van spiegelneuronen toepassen.
6. Werp een blik op het onderzoek dat aantoont dat multi-tasken een mythe is en het standaardmechanisme in het brein tegenwerkt: Dwalende Gedachten
7. Ervaar ter plaatse vijf structuren die de kracht van frequent verwerken aantoont.
 

 

 

 
 
 

 

Coöperatief Leren - de Kagan aanpak

Dr. Spencer Kagan is de bezieler van het coöperatief leren en de Kagan didactische structuren.

Dr. Spencer Kagan was hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië en voerde grootschalige onderzoeken uit naar coöperatief leren.

Op basis van deze positieve wetenschappelijke resultaten ontwikkelde hij samen met zijn echtgenote, Laurie Kagan, 250 coöperatieve didactische structuren.

 

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

Vele andere benaderingen ten aanzien van coöperatief leren, zelfontplooiing, meervoudige intelligentie en redeneren op een hoger niveau komen neer op bijkomende lespakketten of aparte programma’s, waardoor de implementatie ervan geen stand houdt.

Kagan structuren worden niet aangeboden in aparte lessen, maar het zijn instrumenten die in bestaande methodes toegepast kunnen worden. Ze leggen geen bijkomende last op de schouders van leerkrachten, maar vergemakkelijken juist hun taak als lesgever.

Kagan structuren zijn dus geen nieuwe onderwijsmethode, maar ze bieden een manier aan om elk onderwijsprogramma op een efficiëntere manier te brengen. Ze zorgen voor een blijvende positieve wending in het leven van zowel de leerlingen als de leerkrachten.